Kursy spawania

Prowadzimy szereg szkoleń we wszystkich metodach spawania na trzech poziomach kwalifikowania: spoiny pachwinowe blach i rur, spoiny czołowe blach i spoiny czołowe rur. 

Posiadamy własne zaplecze w postaci sali konferencyjnej (umożliwiającej prowadzenie teoretycznej części szkoleń) oraz hali produkcyjnej (na której odbywa się część praktyczna). W zależności od zapotrzebowania dojeżdzamy także do klienta, prowadząc szkolenia w firmach.

Oferta szkoleń spawalniczych:

 • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi:
  • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (111),
  • łukiem krytym drutem elektrodowym litym (121),
  • MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135),
  • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym (136),
  • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (138),
  • TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141).
 • spawanie blach i rur spoinami czołowymi:
  • ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (111),
  • łukiem krytym drutem elektrodowym litym (121),
  • MAG drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135),
  • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym (136),
  • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (138),
  • TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141).
 • ręczne cięcie acetylenowo-tlenowe
 • lutowanie miękkie i twarde
 • rysunek techniczny w spawalnictwie

Zajmujemy się także weryfikacją i odnawianiem uprawnień spawalniczych.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach.